BIAŁY MARSZ PAPIESKI

Jasna Góra 28.01.2024

My, wierni Kościoła rzymskokatolickiego, organizatorzy Marszów dla Życia i Rodziny, organizatorzy ubiegłorocznych marszów w obronie papieża św. Jana Pawła II, zgromadzeni na Jasnej Górze u stóp Maryi Królowej Polski, wzywamy Rodaków do

 WIELKIEJ NARODOWEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ W INTENCJI OJCZYZNY.  

Apel nasz kierujemy z miejsca, gdzie bije duchowe serce Polski, gdzie wielokrotnie Polacy w chwilach zagrożenia padali na kolana przed świętym wizerunkiem Ukochanej Matki błagając o ratunek. Tak było w czasach potopu szwedzkiego, czy też w obliczu bolszewickiej nawały ze wschodu w roku 1920. Tu szukaliśmy pocieszenia w czasie komunistycznej niewoli. Tu także wielokrotnie pielgrzymował Jan Paweł II, który z tego miejsca wołał do nas:

Tu, na Jasnej Górze (…) zawsze byliśmy wolni (…). Tutaj też nauczyliśmy się tej podstawowej prawdy o wolności narodu: naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć!”

Dziś na naszych oczach wypełniają się słowa Jezusa skierowane w 1873 r. do Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej : „ Ojczyzna wasza będzie wolna od ucisku wrogów zewnętrznych, ale opanują ją wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim będą się starać wziąć w swoje ręce młodzież szkolną , dowodzić będą, że religia w szkołach jest niepotrzebna, że można ją zastąpić innymi naukami, że spowiedź i inne praktyki religijne oraz kontrola Kościoła nad szkołami jest zbyteczna, bo ogranicza samodzielność myślenia ucznia. Krzyże i obrazy religijne będą chcieli usunąć z sal szkolnych … Jeżeli naród podda się tym zakusom i pozbędzie się wiary, straci przywróconą Ojczyznę.” 

W imię Boga Wszechmogącego , apelujemy do wszystkich naszych rodaków – módlmy się za Kościół, módlmy się za Polskę, za nasze rodziny i polską młodzież. Prośmy o jedność naszego narodu, o duchowe odrodzenie, o Wiarę w Boga, niezłomną Nadzieję i Miłość wzajemną.

Niech naszym orężem w walce o Chrystusową Polskę będzie RÓŻANIEC .

Módlmy się na ulicach i placach polskich miast i wsi za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, św. Andrzeja Boboli, św. Jana Pawła II, bł. Stefana Wyszyńskiego, bł. Jerzego Popiełuszki, bł. Rodziny Ulmów, sługi Bożego ks. Piotra Skargi i wielu, wielu innych.

Bądźmy wierni Bogu, Krzyżowi Świętemu i Ewangelii.

Organizatorzy ubiegłorocznych marszów w obronie św. Jana Pawła II

Ks. Prof. Paweł Bortkiewicz - Poznań

Małgorzata i Jan Żaryn - Warszawa

Beata i Dariusz Walusiak - Kraków

Joanna Metzger - Warszawa

Bożena Sławińska -Warszawa

Komitet „Wrocław dla życia” – Wrocław

Stanisław Oborski – Warszawa

Paweł Ozdoba – Warszawa

Anna i Kazimierz Murawscy – Warszawa

Magdalena i Maciej Pawliccy – Warszawa

Barbara i Michał Konarscy – Warszawa

Paweł i Małgorzata Kwaśniakowie - Skierniewice

Przemysław i Anna Oborscy – Warszawa

Joanna Werstler-Wojtaszek – Żary

Ryszard Wesołowski – Ciechanów

Katarzyna Malcharczyk – Katowice

Agnieszka i Marcin Skowrońscy – Kalisz

Piotr Kucharski -Krakowski Marsz Dla Życia i Rodziny, Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi

Wielka Narodowa Modlitwa Za Ojczyznę

Naszym celem jest objęcie codzienną modlitwą różańcową całego kraju. O godzinie 18.00 w różnych miejscach, placach i na ulicach naszych miejscowości modlimy się raz w tygodniu wybierając odpowiedni dla nas dzień. W ten sposób otoczymy stałą modlitwą różańcową całą Polskę.

Przebieg modlitwy różańcowej.

  1. Intencja wyrażana w słowach, nawiązujących do trwającej od kilku lat „krucjaty różańcowej za Ojczyznę”.

„Modlimy się z Matka Boską Królową Polski o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi Świętemu, Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.”

  1. Odmawiamy:

- jedną część Różańca świętego, czyli 5 tajemnic.

-„Pod Twoją Obronę”.

- „Modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi”

 Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

- Odwołanie się do świętych: „święty Andrzeju módl się za nami, Święty Janie Pawle módl się za nami , Sługo Boży ks. Piotrze Skargo módl się za nami (tu możemy dołożyć naszych lokalnych świętych . Na koniec mówimy „Wszyscy święci i wszystkie święte Boże módlcie się za nami i za naszą Ojczyzną.”

Całość trwa około 25 minut. 

Ważny jest także dobór stałego miejsca modlitwy.

Modlitwa nasza ma charakter publiczny, dlatego najlepiej byśmy gromadzili się na ulicach i placach np. : pod figurą, krzyżem, obrazem, symbolami naszej wiary, w miejscu ruchliwym, uczęszczanym przez ludzi. Chodzi o to byśmy byli widoczni w przestrzeni publicznej i nie dali się z niej rugować.

Poprośmy o błogosławieństwo biskupa miejsca.

Do modlitwy przystąpił już:

Poniedziałek- Wrocław

Wtorek-Warszawa

Środa- Kraków

Czwartek- Głogów

WESPRZYJ FINANSOWO ORGANIZACJĘ MARSZU!

KONTO BIAŁEGO MARSZU PAPIESKIEGO udostępnił Zakon Rycerzy św. Jana Pawła (zebrane pieniądze przeznaczone będą na zorganizowanie marszu)

Fundacja Instytut Działalności Religijnej
ul. Poznańska 16/4
00-680 Warszawa

Nr konta 29 8001 0005 1103 0000 0000 0120
Z dopiskiem: zgodnie z celami statutowymi - Marsz Papieski Kraków

Dla wpłacających spoza Polski
Kod SWIFT POLUPLPR

Nie godząc się na szkalowanie ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II pragniemy zło dobrem zwyciężać. Przejdziemy ulicami Krakowa jak 17 maja 1981 r. po zamachu na placu św. Piotra. Dziś, gdy po raz drugi dokonuje się zamach na św. Jana Pawła II, na jego dobre imię i świętość, jak w czasach komunizmu opluwa się nasze najświętsze wartości, chcemy wyrazić swój kategoryczny sprzeciw.

Biały strój lub element stroju, niech będzie naszym znakiem sprzeciwu wobec zła i kłamstwa.

Plan wydarzenia

13.30 Błonia Krakowskie - przy kamieniu Jana Pawła II Ul. 3 Maja na wysokości stadionu Wisły

Przemarsz ulicami Krakowa na Rynek Główny. Idziemy tą samą trasą, którą szedł Biały Marsz zorganizowany w Krakowie w maju 1981 r. Trasa Marszu: ul. 3 Maja, Al. Mickiewicz, Karmelicka, Szewska, Rynek Główny. Podczas przemarszu z głośników będą puszczane fragmenty homilii Jana Pawła II, przede wszystkim te kierowane do Polaków. Będziemy także odmawiać różaniec.

15.00 Uroczysta msza święta w Bazylice Mariackiej Rynek Główny

Komitet Honorowy Marszu

Organizatorzy

Biały Marsz Papieski w Krakowie to oddolna inicjatywa nie związana z żadnym politycznym ugrupowaniem.

Organizują ją: